Hodinky té nejvyšší kvality většina z nás očekává od švýcarských značek. To ale nemusí být vždy pravda, například německé město Glashütte proslulo jako sídlo špičkových hodinářských značek. Jednou z těchto značek je A. Lange & Söhne. Značka se hrdě hlásí k odkazu hodinářského mistra a vizionáře, který tradici hodinářství v Glashütte vytvořil: Ferdinand Adolph Lange. Osud značky nebyl jednoduchý a v minulém století byl na dlouhých 42 let zcela přerušen. Pro hodinové nadšence to naštěstí skončilo dobře a po obnovení značky v roce 1990 patří A. Lange & Söhne mezi uznávané špičky v oboru.

Za transformací německé, původně hornické oblasti v Sasku, přesněji ve městě Glashütte do pozice proslulé hodinářské oblasti stojí špičkový hodinář, podnikatel a vizionář Ferdinand Adolph Lange. Tento absolvent technické školy v Drážďanech se v pouhých 15 letech vyučil u hodináře Johanna Friedricha Gutkaese, jehož věhlas daleko překračoval hranice Saska. Ferdinand Adolph Lange byl po vyučení na cestách po Francii, Anglii a Švýcarsku, kde získal bohaté zkušenosti, které po svém návratu zpět do Saska přenesl do manufaktury v Glashütte.

t8-3.png
Ferdinand Adolph Lange (1815–1875), zakladatel hodinářské tradice v Glashütte (zdroj: A. Lange & Söhne).

Historie značky A. Lange & Söhne je také nerozlučně spjata se Saským dvorem, kde jen to nejlepší bylo dost dobré. Toto ambiciózní prostředí a jeho patronát trvale podporovaly umění a vědu v Sasku, a tím i rozvoj hodinářství.
A. Lange se se oženil s dcerou svého mentora Friedricha Gutkaese. Se svým tchánem vyvinuli pětiminutové hodiny pro Semperovu operu v Drážďanech. Nešlo o hodiny v klasickém pojetí, ale o digitální zobrazení času pomocí dvou kotoučů. Hodinový se otočil jedenkrát za hodinu a ten pětiminutový se otočil vždy po pěti minutách.

j6-6.png
Pětiminutové hodiny pro Semperovu operu v Drážďanech, které jsou umístěny nad jevištěm (zdroj: A. Lange & Söhne).

A. Lange byl také velkým zastáncem a průkopníkem metrického systému. Měl spoustu výkresů a tabulek, ve kterých převedl rozměry z francouzského do metrického systému. Hodináři totiž používali (a v některých případech ještě používají) tzv. pařížské linky, přičemž jedna pařížská linka je ekvivalentem 2,2558 milimetru.

0o-5.png
Zmenšený model pětiminutových hodiny pro Semperovu operu v Drážďanech (zdroj: A. Lange & Söhne).

Lange dosáhl během krátké doby obrovského úspěchu jako společník ve firmě svého učitele a tchána Gutkaese. Vynikal nejen jako hodinář, ale také jako obchodník. Začíná propagovat to, čemuž zpočátku nikdo nevěřil. A. Lange chce vybudovat vlastní hodinářskou výrobnu v Krušných horách, a vytvořit tak protipól k centrům jemného hodinářství v Anglii a Švýcarsku. Tehdy 30letý A. Lange zahájil korespondenci se saskou vládou, ve které ji žádal o „založení nového průmyslu pro zbídačený lid Krušných hor“. Díky svým pečlivě připraveným podkladům (dnes bychom je nazvali business plánem) se mu to nakonec podařilo. V roce 1845 Královské saské ministerstvo vnitra konečně souhlasí s investiční podporou. Podpora pokryje náklady na najmutí a vyškolení 15 hodinářských učňů ve zbídačeném Glashütte. Výše podpory byla stanovena na 5 580 tolarů splatných v letech 1848 až 1854 v sedmi splátkách – a dalších 1 120 tolarů na nákup nástrojů.

iw-14.png
Sídlo firmy A. Lange & Söhne v Glashütte – rok 1920 (zdroj: A. Lange & Söhne).

Langeho hodinářská manufaktura byla založena v roce 1845. Jak už to bývá, začátky nebyly vůbec jednoduché, v tomto případě šlo navíc o založení hodinářského řemesla v oblasti, která s touto činností neměla žádné zkušenosti. Aby A. Lange překonal těžké první roky, vkládá do svého začínajícího podnikání doslova vše, co vlastní, a k tomu se ještě silně zadlužuje. A. Lange ale vytrval a díky jeho píli a také zkušenostem se mu podařilo uspět. Navíc od začátku věděl, čím chce svou firmu odlišit od jiných hodinářských dílen.

V té době byly v Německu budovány první železnice, což změnilo nejen kulturu cestování, ale také chápání času. Dřívější označení času příjezdu „od úterního rána do středečního večera“ se s nástupem železnice začalo postupně měnit. A ti, kteří jejich služby používali, potřebovali mít informaci o aktuálním času, k čemuž se výborně hodily kapesní hodinky.

Kromě zaučování nových pracovníků a správě dílny Lange nepřestal ani s vývojovými pracemi a jedním z mnoha jeho vylepšení je tříčtvrteční můstek soukolí (Dreiviertelplatine, three-quarter plate). Díky tomuto konstrukčnímu přístupu je každý čep upevněn v konstrukci, která je ze všech stran stabilní.

26-11.png
Kapesní hodinky Nr. 17534 s Dreiviertelplatine (zdroj: A. Lange & Söhne).

K dosažení co nejlepší kvality zavedl Lange ve své manufaktuře dělbu práce. Díky tomu byl každý hodinář zodpovědný za určitý krok v procesu, což výrazně snížilo chybovost a zvýšilo produktivitu (realizováno dávno před Fordem nebo Baťou …). 

V roce 1868 se syn Richard oficiálně stává společníkem otcovy společnosti, která pak dostává svůj současný název: A. Lange & Söhne. V roce 1871 se k Richardovi připojuje druhý syn Emil.

Ferdinand Adolph Lange umírá ve věku 60 let 3. prosince 1875, krátce před 30. výročím své společnosti.

V roce 1875, po smrti svého otce, převzali výrobu bratři. Oba se dokonale doplňují: Richard Lange je vynikající hodinář, fascinovaný vědou. Svými patenty posouvá přesnost měření času kupředu. Emil Lange je naproti tomu výborný obchodník s citem pro estetiku, ví přesně, co přitahuje současné milovníky hodinek.

am-13.png
Richard Lange (1845–1932) (zdroj: A. Lange & Söhne).

Richard Lange stál za mnoha patenty, z nichž nejvýznamnějším bylo přidání beryllia jako legujícího prvku do vlásku setrvačky. Nejen že se tím zvýšila jejich elasticita a pevnost, ale také se tímto přidáním výrazně snížila citlivost na teplotní výkyvy a magnetická pole.

Emil Lange byl vyznamenán křížem Rytíře francouzské čestné legie za zásluhy jako porotce na světovém veletrhu v Paříži a za uvedení „tourbillonu století“. Tento „tourbillon století“ přitahuje pozornost svým vytříbeným designem. Pečlivě zpracovaná smaltovaná miniatura na přední straně zlatého pouzdra znázorňuje bohyni Minervu s pařížským pozadím. Minerva je zobrazena jako symbol vítězství míru ve světě díky pokroku, technologii a řemeslu.

Kapesní hodinky č. 41000 na obrázku níže byly původně dodány saskému dvornímu klenotníkovi Paulu Thimigovi do Drážďan v roce 1900, který je prodal majiteli tiskárny v Budyšíně Otto Weigangovi za 1500 zlatých marek.

tw-10.png
Kapesní hodinky Nr. 41000 z roku 1900 označované jako „tourbillon století“ (zdroj: A. Lange & Söhne).

& Söhne).
Následovala celá řada významných hodinek, často vyráběných pro krále, cary a sultány, jež pomohly firmě A. Lange & Söhne vydobýt věhlas po celém světě. 

Významným počinem byla výroba modelu Nr.42500, který si objednal v roce 1902 ve Vídni Heinrich Schäfer. Tento model byl vyroben pouze v jednom provedení. Název “GRAND COMPLICATION“ nepřeháněl, šlo o nejsložitější hodinky, které firma kdy vyrobila. Hodinky disponují následujícími komplikacemi: grande a petite sonnerie, minute repeater, split-seconds chronograph, seconde foudroyante, perpetual calendar a moon-phase.

Po první světové válce prudce klesla poptávka po drahých zlatých hodinkách. Mnoho společností muselo propustit většinu své pracovní síly. V roce 1919 odešel Emil Lange do důchodu a přenechal firmu svým třem synům: Ottovi, Rudolfovi a Gerhardovi Langemu. 

Po krizi ve třicátých letech, která se firmy A. Lange & Söhne dotkla stejně tíživě jako naprosté většiny celého hospodářství, přišlo ve čtyřicátých letech oživení, kdy vojenský průmysl zvýšil poptávku po přesných hodinkách. A. Lange & Söhne byla jednou z velké pětky firem, které pro německé vojenské letectvo Luftwaffe dodávala legendární hodinky B-Uhren (Beobachtungsuhren). Dalšími firmami byla Stowa, Laco, Wempe a IWC. 

Dne 8. května 1945, poslední den války, byla budova vedení a hlavní výrobní hala v Lange téměř úplně zničena sovětským náletem. Hodinářské společnosti Glashütte byly v roce 1948 znárodněny. V A. Lange & Söhne v té době pracovali na novém strojku. Šlo o kalibr 28, což byl strojek pro náramkové hodinky, který vycházel z legendárního kalibru 48, který se používal v B-Uhren.  Do výroby se kalibr 28 dostal v roce 1949 jako poslední strojek vyvinutý firmou A. Lange & Söhne. Hodinky z tohoto období nesly označení „Lange VEB“ (Volkseigener Betrieb). Když byly znárodněné hodinářské společnosti v roce 1951 sloučeny a vytvořily VEB Glashütter Uhrenbetriebe, jméno Lange zmizelo z číselníků na mnoho let.

yr-9.png
Günter Blümlein a Walter Lange (1924–2017) v roce 1994 před památníkem F. A. Langeho v Glashütte  (zdroj: A. Lange & Söhne).

Pád Berlínské zdi a sjednocení Německa nabídly Walteru Langovi historickou příležitost: 7. prosince 1990 ve svém rodném městě Glashütte, které byl nucen opustit v roce 1948 poté, co byla jeho rodina vyvlastněna, založil Lange Uhren GmbH a přinesl zpět k životu dědictví, které mu zanechali jeho předkové. Walter se spojil s úspěšným manažerem Günterem Blümleinem. „V té fázi jsme toho moc neměli,“ vzpomínal Walter Lange. „Neměli jsme žádné hodinky, které bychom mohli vyrobit a prodat, neměli jsme žádné zaměstnance, žádné prostory ani žádné stroje. Měli jsme jen vizi nejlepších hodinek na světě, které jsme chtěli v Glashütte znovu začít vyrábět.“

fj-8.png
První čtyři modely představené v roce 1994 po znovuobnovení firmy A. Lange & Söhne (zdroj: A. Lange & Söhne).

Během následujících tří desetiletí A. Lange & Söhne posouval hranice možností v hodinářství a přichází se stále komplikovanějšími a sofistikovanějšími návrhy, které jsou realizovány ve vlastní manufaktuře. Velké uznání firmě přinesla zejména výroba vlastních vlásků pro setrvačky, což zvládne pouze velmi omezený počet výrobců. Je obdivuhodné, že se A. Lange & Söhne mezi lety 1994 a 2023 podařilo vyvinout 71 inhouse strojků. Přitom jde v naprosté většině případů o velmi složité strojky, které jsou doslova nabité komplikacemi.

ef-7.png
71 inhouse kalibrů A. Lange & Söhne vyvinutých mezi lety 1994 a 2023 (zdroj: A. Lange & Söhne).

Dnes A. Lange & Söhne zaměstnává kolem 750 lidí po celém světě a více než 250 mezinárodních ocenění za produkty a obchodní ceny je důkazem jedinečného úspěchu posledních tří desetiletí. Firma je aktuálně členem skupiny Richemont.

Je velmi těžké vybrat v aktuální produkci A. Lange & Söhne pouze několik nejzajímavějších kousků.

Modelová řada 1815 odkazuje na rok narození zakladatele firmy F. A. Langeho. Tato řada se drží tradice a je natolik konzervativní, že v ní není místo ani pro datumové okénko (vše je zobrazováno prostřednictvím ruček). Se svou řemeslnou dokonalostí a mnoha prvky, které lze vysledovat až k němu, je přiměřenou poctou muži, který v Německu založil výrobu přesných hodinek. Přesto hodinky z této řady díky promyšlenému designu nepůsobí nijak staromódně.

uq-navrh-bez-nazvu-14-.png
1815 Rattrapante Perpetual Calendar, Nr. 421.056FE (zdroj: A. Lange & Söhne).

Zeitwerk je modelová řada, která je připomínkou digitálního zobrazení času v Semperově opeře v Drážďanech, jehož realizace se F. A. Lange účastnil. Firma hodinky nazývá „digitální hodinky s mechanickým srdcem“. V tomto na rozdíl od mechanických digitálek populárních v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století je u Zeitwerk změna času skoková jako u datumovky, takže číslice jsou vždy uprostřed okénka.

r1-2.png
Zeitwerk, Nr. 142.025 (zdroj: A. Lange & Söhne).

Lange 1 je výsledkem odvážného nového začátku (tato řada byla uvedena při obnovení značky v roce 1994). Lange 1 kombinuje tradici a inovaci. Zatímco tradičními prvky jsou tříčtvrteční můstek soukolí, šroubované zlaté šatony (speciální uchycení kamenových uložení) a vyvážení setrvačky pomocí šroubů, inovací je netradiční rozložení číselníku mimo střed a velká datumovka. 

vy-4.png
Lange 1 Perpetual Calendar, Nr. 345.036 E (zdroj: A. Lange & Söhne).

Modelová řada Saxonia je odkazem na spolkový stát Sasko. Cílem této řady je nalezení optimálního skloubení zajímavých komplikací a esteticky dokonalého řešení.

1n-1.png
Saxonia Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold “Lumen”, Nr. 740.055FE (zdroj: A. Lange & Söhne).

Nejmladší řadou je Odysseus, uvedený na trh v roce 2019. Pro značku je to první sportovně-elegantní model, který navazuje na tradici, ale zároveň přináší nový design, který není jen elegantní. Zajímavým prvkem je kombinace velkého data a stejně velkého dne v týdnu.

zw-12.png
Odysseus Chronograph, Nr. 463.178 (zdroj: A. Lange & Söhne).

 

Líbil se vám tento článek?
Sdílejte ho přátelům.

Další články