Hodinářské komplikace znamenají pro hodinkové nadšence funkce a vylepšení, které jim hodinky poskytují. Komplikací je velké množství a je neuvěřitelné, co všechno se dá pomocí mechanických součástek sestrojit. Bez nadsázky se dá říci, že hodinařina je oblast, kde platí: čím více komplikací, tím zajímavější produkt.

S ohledem na rozsáhlost tématu je článek rozdělen na dva díly. I přesto jde o velmi stručný a neúplný přehled pouze těch základních, nejrozšířenějších a nejzajímavějších komplikací, které v kouzelném světě mechanických hodinek za posledních 500 let vznikly. 

Jazykový pohled na sousloví hodinářská komplikace

Pojem komplikace, který vzešel z anglického termínu complications, se vžil jako označení pro něco, co činí hodinky složitějšími (komplikovanějšími) nad rámec nezbytných součástek a funkcí. Název odkazuje k době, kdy hodinky ukazovaly jen hodiny, minuty a sekundy. Takové hodinky jsou chápány jako bez komplikací. Druhou možností, jak si termín komplikace vysvětlit, je ten, že jde o pohled ze strany hodináře, pro kterého je každá další funkce překážkou, kterou musí při vývoji i výrobě překonat. 

Komplikací tedy v hodinařině označujeme vše, co je nad rámec základního zobrazení času. To znamená vše, co nesouvisí s měřením hodin, minut a případně sekund (některé zdroje uvádějí jako komplikaci už zobrazení sekund). 

yv-7.png
MAURICE LACROIX MASTERPIECE Square Wheel a „hodináři“ (zdroj Vít Černý)

Hodinářské komplikace můžeme rozdělit do několika skupin: 

1)     Časové komplikace

2)     Komplikace spojené s chronografem (stopkami)

3)     Zvukové komplikace

4)     Astronomické komplikace

5)     Komplikace strojku a komplikace monitorující jeho stav

6)     Super komplikace (grande complications)

Bližší informace o jednotlivých skupinách hodinářských komplikací

 • Časové komplikace

Jde vlastně o funkce, které doplňují či upřesňují informace o aktuálním čase. Každá z uvedených funkcí existuje v mnoha provedeních.

  • Kalendářní den

Tato funkce zobrazuje aktuální den v měsíci (1–31). Nejčastěji se vyskytuje v podobě okénka, ve kterém se díky otáčení datumového věnce střídají číslice. 

vp-1.png
SEIKO Tuna s datumovkou na pozici 4:30 (zdroj Vít Černý)

Velmi oblíbeným provedením datumovky je také tzv. Big date, který díky využití dvou věnců (jeden pro desítky a druhý pro jednotky) poskytuje větší (i s horším zrakem čitelnější) datumovku.

7j-11.png
ORIS Artelier s Big date pod indexem 12 hodin (zdroj Vít Černý)
  • Den v týdnu

Velmi oblíbená komplikace, která znázorňuje aktuální den v týdnu (pondělí až neděle). Většinou se vyskytuje ve spojení s datumovkou (tzv. day – date) a díky pouhým sedmi hodnotám se dá často přepínat mezi dvěma jazyky nebo jazykem a číselným označením řeckými číslicemi.

53-10.png
SEIKO Turtle PADI s datumovkou a dnem v týdnu v japonštině (zdroj Vít Černý)
  • Kalendářní týden v roce

Méně často se vyskytuje funkce, která udává aktuální kalendářní týden v roce (1–52).

  • Indikátor 12/24

Pokud chce mít majitel přehled o tom, zda je dopoledne, nebo odpoledne, je pro něj užitečný indikátor 12/24. Existují dvě základní provedení. Jedno má klasický 12hodinový centrální číselník, a zda je den, nebo noc, určuje ručka v malém subčíselníku cejchovaném 1 až 24. Druhé provedení využívá centrální hodinovou ručku, která se otočí 1x za 24 hodin, čemuž odpovídá i stupnice. 

xp-5.png
GLICINE Airman se 24hodinovým číselníkem (zdroj Vít Černý)
  • GMT neboli druhá časová zóna

Komplikace nezbytná pro cestovatele a ty, kteří komunikují se zahraničím. Zobrazuje čas v jiné časové zóně (v případě otočné lunety může být těchto zón více). Většinou je to realizováno pomocí ručky, která se otočí 1x za 24 hodin. Na rozdíl od výše popsaného indikátoru 12/24 není tato ručka pevně svázána s hodinovou ručkou a dá se nastavit nezávisle dle časového pásma. 

0t-3.png
ROLEX Explorer II s indikátorem druhé časové zóny (zdroj Vít Černý)
  • Světové časy neboli Worldtimer

Na rozdíl od GMT komplikace umožňuje Worldtimer zjistit časy ve všech časových zónách. Nejčastěji se používají disky, z nichž jeden obsahuje označení časových zón a druhý hodiny. Stačí si najít příslušné město, které indikuje časové pásmo, a u něj odečíst na hodinovém věnci (1–24) aktuální hodinu.

jh-9.png
Frederique Constant Worldtimer (zdroj Vít Černý)
  • Jumping Hour

Tato komplikace vlastně z hodinek dělá poloviční digitálky, protože hodiny s touto funkcí nemají hodinovou ručku, hodina je u nich zobrazena v okénku (1–12). Změna hodiny je skoková, aby byla zaručena dobrá čitelnost v průběhu celé hodiny.

71-8.png
MeisterSinger Salthora Meta X s jumping hour na pozici 12 hodin (zdroj Vít Černý)
  • Retrográdní ukazatel 

Retrográdní ručka nevykonává celý kruhový pohyb, ale otáčí se na výseči. Nejčastěji se využívá u rezervy nátahu, ale pomocí retrográdního ukazatele mohou být indikovány také hodiny, minuty nebo datum. U těchto funkcí je změna z poslední pozice opět na začátek skoková.

9c-4.png
MAURICE LACROIX Square Wheel a retrográdní rezerva nátahu na pozici 3 hodiny (zdroj Vít Černý)

Komplikace spojené s chronografem (stopkami)

Tyto funkce slouží ke stopování časových úseků nezávisle na chodu aktuálního času. Nyní je tato, dříve ve sportu nebo výzkumu naprosto nepostradatelná skupina komplikací, velmi často vytlačována elektronickými zařízeními.

 • Chronograf

Funkce umožňující měření délky libovolného časového úseku nezávisle na ukazateli aktuálního času. Nejčastější provedení zobrazuje sekundy pomocí centrální ručky, zatímco minuty, případně i hodiny na subčíselnících.

ze-2.png
Breitling Navitimer s chronografem (zdroj Vít Černý)
 • Flyback

U této komplikace, která není na číselníku patrná, jde o změnu v ovládání chronografu. Usnadňuje stopování více po sobě následujících časových úseků tím, že na rozdíl od běžného chronografu dojde při resetování stopek k plynulému začátku stopování nového měření. Tzn. při resetování spodním tlačítkem nastane v jednom kroku vynulování sčítačů a plynulému spuštění nového měření od 0.

 • Double chronograph neboli split second či rattrapante 

Jedná se o stopky s funkcí mezičasu. V praxi lze tento typ stopek využívat buď jako klasický základní chronograf, tedy pro měření jednoho časového úseku, nebo v průběhu stopování času pozastavit jednu ze dvou sekundových ruček stopek, a odečíst tak naměřený čas, zatímco druhá sekundová ručka stále pokračuje v měření.

 • Regata chronograph 

Funkce vytvořená pro jachtařské závody, je to vlastně takový opačný chronograf, funguje jako odpočet pro předem stanovený časový interval.  Nastaví se počet minut (maximum je většinou 10) a potom se tlačítkem spustí chronograf. 

 • Foudroyante, flying seconds, popř. jumping seconds chronograph

Hodinky s touto komplikací umí změřit časové intervaly kratší než 1 sekunda. Je to realizováno většinou tak, že centrální ručka krouží zvýšenou rychlostí. Jedna otočka o 360° tak trvá třeba jen 10 sekund namísto klasické jedné minuty, což umožňuje upravit stupnici na kratší časové intervaly než 1 sekunda.

Zvukové komplikace

Tato oblast je zaměřena na jiný smysl než zrak. Hodinky vybavené některou ze zvukových komplikací zkrátka nejsou němé.

 • Budík neboli alarm

Tuto funkci asi není potřeba vysvětlovat nikomu, kdo vstává ráno do práce. Nastavení je stejné jako u mechanických stolních budíků, nejčastěji pomocí ručky, která se nastaví na požadovaný čas buzení.

SEIKO Bell Matic s budíkem indikovaným netradičně pomocí otočné lunety (zdroj Vít Černý)
  • Passing strike či chiming watch

Hodinky v každou celou hodinu odbijí zvukový signál. Některé z nich oznamují i čtvrthodiny. Podobnou funkci známe u věžních či nástěnných hodin.

  • Repetice

Hodinky na přání majitele (zmáčknutí tlačítka) odbijí aktuální čas. Pokud jde o nejsložitější, tzv. minutovou repetici, probíhá to takto: nejdříve jsou odbity hodiny, potom čtvrthodiny a nakonec minuty. Pro každou z časových jednotek je použit jiný zvuk, aby bylo možné je od sebe odlišit. Tato komplikace vyžaduje stovky dílů strojku a špičkové řemeslné zpracování.

  • Zvonkohra neboli Sonnerie

Je to vlastně nástavba Passing strike anebo repetice, jde o to, že zvukový signál je mnohem propracovanější, zpravidla jde o nějakou zajímavou melodii.

V příštím díle se můžete těšit na zbytek komplikací nastíněných v seznamu na začátku tohoto článku (astronomické komplikace, komplikace strojku a komplikace monitorující jeho stav, super komplikace  – grande complications) a nebudou chybět také informace o nejkomplikovanějších hodinkách.

 

Líbil se vám tento článek?
Sdílejte ho přátelům.

Další články