Svět hodinářství je podmanivou oblastí, v níž se snoubí řemeslná zručnost, preciznost a tradice. Mezi přední průkopníky v této oblasti patří renomovaná švýcarská a německá hodinářská škola, z nichž každá má svůj osobitý odkaz a pojetí. Ponoření se do jejich historie, původu a mechanických vlastností nabízí fascinující cestu do srdce dvou odlišných, ale stejně uznávaných tradic.

Historické souvislosti 

Švýcarsko je dnes lídrem v oblasti výroby luxusních mechanických hodinek, ať už je kritériem počet aktivních hodinářských značek, nebo počet prodaných hodinek. Hodinářská tradice zde má kořeny staré pět set let, ale německá, stejně jako francouzská tradice není kratší. Nikdy se u nás nebude říkat „přesný jak německé hodinky“, přesto i německá tradice rozhodně stojí za pozornost a dát si některá fakta do souvislosti znamená dospět k závěrům pro mnohé nečekaným.

Již na počátku 16. století vyráběli němečtí a francouzští hodináři cestovní hodiny, a dokonce i kapesní hodinky velkých rozměrů. Ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století hugenotští uprchlíci, prchající před pronásledováním ve Francii, našli útočiště v Ženevě a okolí. S sebou přinesli také své hodinářské dovednosti. Tak byla zažehnuta jiskra švýcarského hodinářství, které vzkvétalo století za stoletím.

Úspěch švýcarského hodinářství se stal fenoménem. Alpská země se stala centrem světového hodinářství, kam se sjížděli nadaní hodináři z celé Evropy. Byl mezi nimi například i mladý Němec Ferdinand Adolph Lange. V roce 1841 přijel do Švýcarska, aby získal zkušenosti a znalosti, kromě toho si však odvezl jeden zásadní poznatek: Viděl, jak hodinářství ekonomicky rozvinulo chudé a odlehlé regiony. Tento příklad ho později přiměl k založení vlastních dílen v chudém německém Glashütte. To se časem stalo epicentrem německého hodinářství.

Ferdinand Adolph Lange měl na vývoj německého hodinářství zásadní vliv.

Jeho růst zastavila vlastně až druhá světová válka. Hodinářské továrny utrpěly strašlivou zkázu v důsledku bombardování. To, co jeho následky přežilo, odvezli Sověti jako válečnou kořist do Ruska, aby se stalo základem tamního hodinářského průmyslu (podobně mimochodem dopadla německá motocyklová výroba a paralel bychom našli více). Po válce, během komunistické vlády ve východním Německu, byla většina hodinářských firem v Glashütte znárodněna a téměř vymazána z historie. Konsolidovaný znárodněný hodinářský průmysl produkoval kvanta quartzových hodinek pro proletářské masy ve velké části tehdejšího „východního bloku“. V 50. a 60. letech minulého století patřily značky jako Junghans, Kienzle nebo Glashütte k největším na světě. V 70. letech se technicky podílely na quartzové revoluci – v Glashütte se dokonce vyvíjely a vyráběly elektronické strojky až do 90. let. O skutečné hodinařině se tu však moc nedalo mluvit.

Městečko Glashütte koncem předminulého století.

Teprve po pádu Berlínské zdi a obnovení tržního hospodářství v roce 1990 se značky jako A. Lange & Söhne nebo Tutima mohly v saském regionu znovu rozvíjet. To už šlo ruku v ruce s celkovou obrodou mechanického hodinářství. Avšak i ohromná renesance zejména saského hodinářského průmyslu v posledních desetiletích je nemyslitelná bez poskytnuté podpory švýcarského hodinářského průmyslu. Znovuzrozené společnosti A. Lange & Söhne se dostalo značných finančních prostředků a obrovské podnikatelské pomoci od společností IWC a Jaeger-LeCoultre – do roku 2000 patřily všechny tři značky do holdingu LMH Les Manufactures Horlogères se sídlem v Schaffhausenu. Úspěšný rozvoj společnosti Glashütte Original byl také možný pouze díky silným zdrojům mateřského koncernu Swatch Group. A aby bylo možné v roce 2008 znovuotevřít muzeum hodinek Glashütte, bylo zapotřebí opět Swatch Group a její štědré podpory.

Masově vyráběné švýcarské strojky ETA také poháněly a v některých případech stále pohánějí hodinky německých značek, a to ve významném počtu. Tento obchodní vztah však není jednostranný. Německo dnes vyváží číselníky, řemínky, pouzdra i komponenty strojků nebo i celé obráběcí stroje také do Švýcarska. 

Tvůrčí filosofie

Jak němečtí, tak švýcarští hodináři se pyšní pečlivým řemeslným zpracováním a neochvějnou oddaností tradici. Německé hodinky často kladou důraz na technickou přesnost a inženýrskou zdatnost, přičemž značky jako A. Lange & Söhne a Glashütte Original, největší pokračovatelé německé hodinářské školy, jsou ztělesněním tohoto přístupu. Švýcarské hodinářství možná trochu více staví na kombinaci uměleckého řemesla a technické dokonalosti, přičemž značky jako Patek Philippe ztělesňují staletí nepřerušených tradic a know-how předávaného z generace na generaci.

Ačkoli se německá a švýcarská hodinářská škola celá staletí vzájemně ovlivňovaly, v jejich přístupu k výrobě hodinek, včetně konstrukce a provedení krokového mechanismu, existují rozdíly.

Krokové mechanismy

Nejzřetelnějším rozdílem obou hodinářských škol je samé srdce hodinkového ústrojí, krokový mechanismus. Švýcarský hodinářský průmysl vznikl před několika staletími, přičemž významný vývoj nastal v 18. a 19. století. Jedním z nejvýznamnějších švýcarských příspěvků k hodinářství je vývoj kotvového krokového ústrojí, vynalezeného anglickým hodinářem Thomasem Mudgem, který dále zdokonalili švýcarští mistři, zejména legendární Abraham-Louis Breguet. Říká se mu také příznačně „švýcarský“.

g3-872x580.png
Masově vyráběný strojek ETA Unitas 6497-8 v sobě nese staletí švýcarského hodinářského dědictví. 
Poháněl kapesní i náramkové hodinky desítek značek, švýcarských, německých a dalších.

Díky své spolehlivosti, účinnosti a trvanlivosti zůstává kotvový krok ve švýcarském hodinářství standardem. Švýcaři dovedli k dokonalosti umění výroby jeho součástí podle přísných standardů, často za použití vysoce kvalitních materiálů, jako je mosaz, ocel a rubínové šperky pro minimální tření.

Německé hodinářství má své vlastní významné dědictví, zaměřené na přesné strojírenství a zálibu v mechanické dokonalosti. Němečtí hodináři šli v oblasti krokového mechanismu zprvu vlastní cestou: V prvních letech svého působení v Glashütte používal Ferdinand Adolph Lange krokový mechanismus, který vyvinul Louis Perron. Byl levný a snadno se vyráběl. Kolem roku 1855 přešel na kotvový krokový mechanismus s kyjovitým ozubením, který se stal typickým pro hodinky Glashütte. 

„Quarter Plate“ strojek je ze tří čtvrtin zakrytý destičkou, která nahrazuje klasické můstky.

Další specialitou německé hodinářské školy je konstrukce můstků. Kolem roku 1864 vyvinul Ferdinand Adolph Lange v Glashütte klasický ¾ „Quarter Plate“ strojek pro kapesní hodinky. Tam, kde švýcarští výrobci používají několik můstků, je tu velká deska, která zakrývá při pohledu ze zadní části hodinek přibližně tři čtvrtiny strojku – odtud název. Pod touto velkou deskou je umístěno celé převodové ústrojí, což komplikuje konstrukci, ale zvyšuje odolnost a stabilitu. Destička byla vyráběna z alpaky (slitina mědi a niklu, dále zinku a případně dalších kovů).

Dnes je tato konstrukce považována za zvláštní vlastnost hodinek Glashütte. Ve srovnání s konstrukcemi s několika můstky poskytuje tříčtvrteční destička strojku výrazně větší kompaktnost, a tím i stabilitu. U hodinek s průhledným dýnkem zakrývá velkou část strojku před pohledem do útrob mechanismu. To však nemusí vadit fanouškovi bohatého zdobení, pro které poskytuje plochu.

sp-navrh-bez-nazvu-35-.png
„Quarter Plate“ strojek poskytuje velkorysý prostor pro bohaté zdobení.

Designová specifika

S únosnou dávkou generalizace by se dalo říct, že ve Švýcarsku byly hodinky vždy brány jako nástroj k měření času, ale také jako symbol statusu či prestiže, do designu se často promítaly aktuální výtvarné styly a i díky vyšší koncentraci značek byla patrná touha po odlišení se. Německé hodinky byly zejména v počátcích tamního hodinářství často spojovány s pragmatickým a inženýrským smýšlením, které odráží průmyslové dědictví země a její touhu po prosté dokonalosti. 

I dnes se tento vliv vlastně dá pozorovat v široké oblibě designového minimalismu, reprezentovaného designovou školou Bauhaus. Značky jako Junghans, Nomos a celá řada dalších – především těch, které se snaží být současné a přehnaně nelpět na tradici – jsou toho jasným příkladem. Švýcarské hodinky naproti tomu ztělesňují smysl pro luxus, vytříbenost a řemeslnou zručnost, které jsou hluboce zakořeněny v kulturní identitě Švýcarska jako bašty řemeslné zručnosti a inovací. Německé značky jako Glashütte Original nebo A. Lange & Söhne jim v tom však mohou směle konkurovat.

Rozdílné přístupy, podobné cíle 

V oblasti hodinářství stojí tradice Německa a Švýcarska jako pilíře dokonalosti, přičemž každá z „národních“ hodinářských škol přispívá svým jedinečným pohledem a dědictvím do gobelínu horologie. Navzdory rozdílům však obě tradice sdílejí společný závazek k řemeslné zručnosti, nadčasové snaze o horologickou dokonalost a technologickému rozvoji. Kdo by se chtěl více seznámit s méně známou historií německého hodinářství, skvělou šanci má v muzeu v Glashütte, kousek od Drážďan.

7l-navrh-bez-nazvu-53-.png
Glashütte Original PanoMatiLunar – specifický německý přístup se promítá i do vysoké hodinařiny – excentrické subčíselníky, velká datumovka a spousta čistoty ladnosti a funkcionality.

 

Líbil se vám tento článek?
Sdílejte ho přátelům.

Další články